Декларации присъствено обучение

Уважаеми ученици и родители, от Понеделник 06.12.2021г. в училище се връщат присъствено всички паралелки, в които има подадени над 50 % Декларации за съгласие за тестване или наличие на сертификат. Такива Декларации можете да попълвате по всяко време и да заявите желанието си да се върнете в присъствена форма на обучение. Тестването се извършва всеки Понеделник в първия учебен час за класа. Учениците, които продължават в ОРЕС, ще се обучават синхронно заедно с класа. Образец на декларациите можете да намерите по-долу.

От Ръководството на 33. ЕГ “Света София”

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content