Мобилност в Република Хърватия по проект Еразъм+

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“

От 25.10. до 29.10.2021г се проведе мобилност в Хърватска, по проект „FРОМ ROBOTICS TO THE ETHICS OF TECHNOLOGY: THE NEW CONCEPT OF HUMAN RIGHTS“ по Програма Еразъм +. В срещата взеха участие Ирина Славкова – старши учител по биология и химия и Теодора Джабарска – педагогически съветник. Те имаха възможността да се запознаят с дейностите на училището в град Валпово, бяха на посещение в IT компании, взеха участие в уъркшопи, организирани от домакините на тема “Роботика и етика”.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content