Вече 28 години 33. ЕГ „Света София“ е храмът, в който знанието и човечността, родината и светът се срещат.
13/12/2021
Безплатна телефонна линия за психологически консултации
16/12/2021

Мобилност в Република Хърватия по проект Еразъм+

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“

От 25.10. до 29.10.2021г се проведе мобилност в Хърватска, по проект „FРОМ ROBOTICS TO THE ETHICS OF TECHNOLOGY: THE NEW CONCEPT OF HUMAN RIGHTS“ по Програма Еразъм +. В срещата взеха участие Ирина Славкова – старши учител по биология и химия и Теодора Джабарска – педагогически съветник. Те имаха възможността да се запознаят с дейностите на училището в град Валпово, бяха на посещение в IT компании, взеха участие в уъркшопи, организирани от домакините на тема “Роботика и етика”.