Мобилност в Република Хърватия по проект Еразъм+
13/12/2021
Продължава сътрудничеството между 33. ЕГ „Света София“ и „Камойш, институт за сътрудничество и език“ – КИСЕ
20/12/2021
Show all

Безплатна телефонна линия за психологически консултации

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Учениците, техните родители, педагогическите и непедагогически специалисти могат при необходимост да получат подкрепа и професионално психологическо консултиране в създалата се ситуация с COVID-19 и продължителното неприсъствено обучение.