Продължава сътрудничеството между 33. ЕГ „Света София“ и „Камойш, институт за сътрудничество и език“ – КИСЕ

На 08.12.2021г. представляващата „Камойш, институтът за сътрудничество и език“ – КИСЕ

госпожа Ана Мария Рибейро да Силва – посланик на Португалия в България, от името на

президента на Изпълнителния съвет на КИСЕ , посланик Жоао Рибейро де Алмейда сключи

анекс за удължаване на протокола за сътрудничество между КИСЕ и 33. ЕГ „Света София“,

представлявана от директора на 33.ЕГ – Стоименка Димитрова. С подписването на този анекс

се създават условия за разширяване на езиковото многообразие в 33. Езикова гимназия „Света

София“ чрез предлагане на възможност за изучаване на португалски език във факултативни

учебни часове.

Още новини

Яна Чудомирова и Мария Иванова от 10 В клас бяха водещи на конкурса за ученици „София – 145 години столица на България“

На 21.05.2024г. в Националния дворец на децата се проведе конкурс за ученици „София – 145 години столица на България“. Нашите прекрасни момичета Яна Чудомирова и

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content