Ученическият съвет спечели трето място в конкурса “Дейност с висока обществена значимост” организиран от Столична община

Днес, 21.12.2021 г. г-жа Димитрова и Елена Филипова от 12 А клас – председател на Ученическия съвет бяха поканени на церемония по връчването на грамоти за спечелилите училища, които участват в инициативата. Нашият проект “Добротворчество” е на трето място. Благотворителните инициативи, които нашите ученици организират през годините бяха оценени.

“Не гледайте за големи неща, просто правете малките неща с голяма любов ….” 
Майка Тереза

https://www.facebook.com/photo?fbid=463507898471861&set=a.282603609895625

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content