Организация за приключване на първия учебен срок на учебната 2021-2022г.
05/01/2022
Който засажда дърво, засажда надежда.
10/01/2022
Show all

Информация ОРЕС

Съгласно чл. 40д от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организацията на дейностите в училищното образование, когато обучението от разстояние в електронна среда е по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО *, следва да ни предоставите необходимите документи, които се намират в края на раздел Документи в сектор УЧИЛИЩЕ