Посещение на ученици в ЦНСТ “Люлин”

Благотворителната инициатива на 33 ЕГ “Света София” за пореден път доказа, че сме разбиращи и съпричастни. Със събраните средства закупихме много лакомства за децата от Център за настаняване от семеен тип “Паисий Хилендарски” в Люлин. избрахме датата 1 март, за да можем да им подарим мартенички и да направим денят им по-специален. Благодарим на всички, които се включиха в инициативата!

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content