Родителска среща
22/03/2022
Мобилност в Република Турция по проект Еразъм+
21/04/2022
Show all

Връчване на грамоти на участниците за Денят на водата – 22 март

За 22 март – Ден на водата, учениците от IX и X клас бяха наградени за участието им с презентации и дискусия в съответните проекти по физика и астрономия: Жива вода- ученици от IX клас и Алтернативни източници на енергия – ученици от X клас с координатор на проекта към съответния клас.