Връчване на грамоти на участниците за Денят на водата – 22 март

За 22 март – Ден на водата, учениците от IX и X клас бяха наградени за участието им с презентации и дискусия в съответните проекти по физика и астрономия: Жива вода- ученици от IX клас и Алтернативни източници на енергия – ученици от X клас с координатор на проекта към съответния клас.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content