Посещение на ученици от 12 клас в Нов български университет

На 18.04.2022 г. ученици от 12 клас и техните ръководители: Величка Петрова – старши учител по История и цивилизации, Стоименка Димитрова – Директор и Деница Ненчева – зам.-директор по УД, имаха възможността да посетят Нов български университет, гр. София.

Групата беше приветствана от доц. д-р Ирена Бокова – ръководител на Департамент Антропология. Учениците и техните ръководители разгледаха материалната база на университета, запознаха се с част от преподавателите и работата в реална атмосфера, а също така и с различните учебни бакалавърски програми, които са застъпени в обучението. Научиха:

  • какви са възможностите за кандидатстване и обучение в университета;
  • какви са възможностите за явяване на Теста по общообразователна подготовка и специализираните изпити;
  • какъв избор на програма могат да направят бъдещите кандидат-студенти;
  • и се запознаха с услугите, които предоставя Студентският център на НБУ.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content