Посещение на ученици от 10 клас на фотоизложба: “30 години заедно в Антарктида”

На 21.04.2022г., сборна група ученици от 10 клас на 33. ЕГ “Света София” с ръководители Александър Цветков и Любомир Гергов посетиха фотоизложба: “30 години заедно в Антарктида”. Учениците се запознаха подробно с историята на българската антарктическа експедиция. Лекция по темата изнесе един от участниците в експедицията доц. д- р. Любомир Кендеров от СУ “Св. Климент Охридски”. След изложбата, учениците разгледаха и историческия комплекс “Антична Сердика”, като се запознаха с древната история на град София, днешната столица на Р. България.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content