Мобилност в България на партньорите от Португалия, Турция, Хърватия, Белгия и Италия по проект “Еразъм+”

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“

 

От  до 29.03.2022 г. до 31.03.2022г. се проведе ученическа мобилност в гр.София на партньорите по  проект „FРОМ ROBOTICS TO THE ETHICS OF TECHNOLOGY: THE NEW CONCEPT OF HUMAN RIGHTS“ по Програма Еразъм +. Нашите партньори представиха в кратки презентации своите държави и какво е приложението на роботиката в здравеопазването. Посетихме Пловдив и Бачковския манастир. Организиран беше workshop с предприемчиви млади специалисти от “MYX robotics” и “Giga automata”, които споделиха с нас част от  проектите си. Беше организирано посещение в БАН и Института по роботика, където участниците в проекта имаха възможността да се запознаят с различни видове роботи и да им се представят професиите на бъдещото, свързани с роботиката в медицината.

https://www.canva.com/design/DAFE4p9BzAw/gmfVVfxS-o7wSB9bOqVCDA/edit?utm_content=DAFE4p9BzAw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

 

Още новини

Яна Чудомирова и Мария Иванова от 10 В клас бяха водещи на конкурса за ученици „София – 145 години столица на България“

На 21.05.2024г. в Националния дворец на децата се проведе конкурс за ученици „София – 145 години столица на България“. Нашите прекрасни момичета Яна Чудомирова и

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content