Мобилност в България на партньорите от Португалия, Турция, Хърватия, Белгия и Италия по проект “Еразъм+”
27/05/2022
Прием за учебната 2022/2023 година
20/06/2022
Show all

33. ЕГ ”Света София” спечели проект по програма”Еразъм”+, Ключова дейност 1, мобилност в сектор “Училищно образование”

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“

Одобреният проект N 2022-1-BG01-KA122-SCH-000080002 – “Европейско училище за всички ученици”.