На 17.06. 2022г. се проведе колоквиум между учениците от 11 “Г” клас – профил “История”

На 17.06. 2022г. се проведе колоквиум между учениците от 11 “Г” клас- профил “История”. Те бяха разделени на два отбора и дискутираха теми от Античност, Средновековие и Ново време. Участниците показаха отборен дух и познания, по предварително поставените им теми. След края на беседата, двата отбора забравиха за двучасовия спор, поздравиха се помежду си и си тръгнаха задружно с нови знания.

 

 

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content