Добре дошли в България! “Grow Healthy! Let`s Create a Well-Being Cocktail!“ – Програма Еразъм+

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“

От 07.02. до 11.02.2022г.г. 33. Езикова гимназия бе домакин по проект “Grow Healthy!” – Програма Еразъм+.  Основната тема беше смехът и положителните емоции като част от здравословния начин на живот. Участниците бяха посрещнати в гимназията, където всяка държава представи своята история и култура. Участваха в игра “Шеметна надпревара”, като целта бе по забавен начин да откриват значими обекти в центъра на София. Участниците работиха в групи като трябваше да изработят презентация с традиционните комедиини сюжети и герои.  Посетихме Рилския манастир и “Пътеката на здравето” в Банкя. Имахме удоволствието да гледаме  огнено шоу, представено от група “Смехурко”.  Накрая всички заедно се насладихме на българския фолклор в механа “При комитите”.

 

https://www.canva.com/design/DAFE430yTvQ/tU5uCHBaaTnyn9Y6LZ6DlQ/view?utm_content=DAFE430yTvQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content