Мобилност в Белгия по проект Еразъм+

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“

От 07.03. до 12.03.2022г. се проведе мобилност в град Льовен, Белгия по проект „FРОМ ROBOTICS TO THE ETHICS OF TECHNOLOGY: THE NEW CONCEPT OF HUMAN RIGHTS“ по Програма Еразъм +. Взехме участие в работилница по роботика, управление на дрон и аркадни игри. Дискутираха по важни теми относно влиянието на роботите върху човешкия живот, моралните и етичните норми в прилагането им. Представителите от нашето училище бяха щастливи от факта, че посетиха и Европейския парламент.

https://www.canva.com/design/DAE760jDXys/cBHtJOlXmL2LRcSKcsALew/view?utm_content=DAE760jDXys&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu#8

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content