Мобилност в Хърватия по проект „Grow Healthy! Let`s Create a Well-Being Cocktail!“на Програма Еразъм+
01/07/2022
Добре дошли в България! “Grow Healthy! Let`s Create a Well-Being Cocktail!“ – Програма Еразъм+
01/07/2022

Мобилност в Португалия по проект „Grow Healthy! Let`s Create a Well-Being Cocktail!“на Програма Еразъм+

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“

От 07.11. до 14.11.2021г.г. се проведе ученическа мобилност по Програма Еразъм+ в Коимбра, Португалия.   Акцентът на мобилността беше здравословното хранене. Проводеха се лекции и дискусии относно ползите от средиземноморската диета.  Партньорите участваха в различни физически активности и имаха възможността да приготвят здравословни рецепти.

https://www.canva.com/design/DAFCeoL-SRY/mDKGRf_ULZtc3y2g44ernQ/view?utm_content=DAFCeoL-SRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton#15