Защо трябва да учим чужди езици? Интервюта с наши ученици, които споделят своето мнение и опит в изучаването на френски език.
28/06/2022
Мобилност в Хърватия по проект „Grow Healthy! Let`s Create a Well-Being Cocktail!“на Програма Еразъм+
01/07/2022
Show all

Мобилност в Република Турция по проект „Grow Healthy! Let`s Create a Well-Being Cocktail!“на Програма Еразъм+

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“

От 03.04. до 09.04.2022г. се проведе ученическа мобилност по Програма Еразъм+ в Истанбул.  Акцентът на мобилността беше диабетът и затлъстяването. Преводеха се лекции и дискусии по темата, проведе се ден на физическата активност, опознаване на град Истанбул, създадоха се приятелства.