Мобилност в Република Турция по проект „Grow Healthy! Let`s Create a Well-Being Cocktail!“на Програма Еразъм+
01/07/2022
Мобилност в Португалия по проект „Grow Healthy! Let`s Create a Well-Being Cocktail!“на Програма Еразъм+
01/07/2022
Show all

Мобилност в Хърватия по проект „Grow Healthy! Let`s Create a Well-Being Cocktail!“на Програма Еразъм+

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“

От 08.05. до 14.05.2022г.г. се проведе ученическа мобилност по Програма Еразъм+ в Бол, Хърватия.   Акцентът на мобилността беше емоционалната интелигентност. Прoвeдoха се лекции и дискусии по темата, изготвиха се презентации. Партньорите от проекта посетиха Драконовата пещера, проведе се Ден на Европа,  посетиха Сплит.

https://www.canva.com/design/DAFCeoL-SRY/mDKGRf_ULZtc3y2g44ernQ/view?utm_content=DAFCeoL-SRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton#15