Мобилност в Хърватия по проект „Grow Healthy! Let`s Create a Well-Being Cocktail!“на Програма Еразъм+

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“

От 08.05. до 14.05.2022г.г. се проведе ученическа мобилност по Програма Еразъм+ в Бол, Хърватия.   Акцентът на мобилността беше емоционалната интелигентност. Прoвeдoха се лекции и дискусии по темата, изготвиха се презентации. Партньорите от проекта посетиха Драконовата пещера, проведе се Ден на Европа,  посетиха Сплит.

https://www.canva.com/design/DAFCeoL-SRY/mDKGRf_ULZtc3y2g44ernQ/view?utm_content=DAFCeoL-SRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton#15

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content