Посещение на изложба на скулптура Любомир Далчев

На 28.06.2022г. учениците от 8 Г клас, с класен ръководител госпожа Надежда Данаилова посетиха изложба по повод 120 години от рождението на скулптура Любомир Далчев в Софийска градска художествена галерия.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content