Срещи по проекти “Еразъм+”

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“

На 24.06. и на 29.06.2022г. учениците, участващи по проекти “Еразъм +” :  “Grow Healthy! Let`s Create a Well-Being Cocktail!” и “From robotics to the ethics of technology: the new concept of human rights”, представиха дейностите и мобилностите пред ученическата, училищната и местната общност.

 

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content