Посещение на изложба на скулптура Любомир Далчев
12/07/2022
График на втора поправителна сесия
28/07/2022

Срещи по проекти “Еразъм+”

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“

На 24.06. и на 29.06.2022г. учениците, участващи по проекти “Еразъм +” :  “Grow Healthy! Let`s Create a Well-Being Cocktail!” и “From robotics to the ethics of technology: the new concept of human rights”, представиха дейностите и мобилностите пред ученическата, училищната и местната общност.