03/08/2022
IV класиране
05/08/2022
Show all

Свободни места след трето класиране

8 аЧужди езици – АЕ интензивно, НЕ3
8 бЧужди езици – АЕ интензивно, ИЕ1
8 вЧужди езици – АЕ интензивно, ФЕ или РЕ3
8 гЧужди езици – ФЕ интензивно, АЕ1
8 дЕкскурзоводско обслужване – АЕ интензивно, КитЕ или ГрЕ1

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД III КЛАСИРАНЕ, УТВЪРДЕНИ ПО СИЛАТА НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ: 

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ДО ДИРЕКТОРА НА 33. ЕГ “Света София” ЗА УЧАСТИЕ В IV ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ  
  2. ОРИГИНАЛ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ЧЛ. 130, АЛ. 1 ЗПУО
    ИЛИ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ПРИЗНАТО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ ПО ЧЛ. 55, АЛ. 2. 

КАНДИДАТИТЕ СЕ КЛАСИРАТ В НИЗХОДЯЩ РЕД СПОРЕД СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ ИМ БАЛ ПО МЕТОДИКАТА НА ТРИТЕ ПРЕДХОДНИ КЛАСИРАНИЯ. 

– ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО 04.08.2022Г. и 5.08.2022г. ОТ 8.00Ч. ДО 16.00Ч. В КАНЦЕЛАРИЯТА НА 33. ЕГ “Света София”, 4 етаж

– ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛАСИРАНЕТО: 05.08.2022 – ДО 18.00 ЧАСА В САЙТА НА 33. ЕГ “Света София”.

– ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  на 08.08.2022Г. и 09.08.2022г.–  8.00Ч.  ДО 16.00Ч. 

ОЧАКВАМЕ ВИ!