Свободни места след трето класиране

8 аЧужди езици – АЕ интензивно, НЕ3
8 бЧужди езици – АЕ интензивно, ИЕ1
8 вЧужди езици – АЕ интензивно, ФЕ или РЕ3
8 гЧужди езици – ФЕ интензивно, АЕ1
8 дЕкскурзоводско обслужване – АЕ интензивно, КитЕ или ГрЕ1

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД III КЛАСИРАНЕ, УТВЪРДЕНИ ПО СИЛАТА НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ: 

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ДО ДИРЕКТОРА НА 33. ЕГ “Света София” ЗА УЧАСТИЕ В IV ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ  
  2. ОРИГИНАЛ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ЧЛ. 130, АЛ. 1 ЗПУО
    ИЛИ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ПРИЗНАТО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ ПО ЧЛ. 55, АЛ. 2. 

КАНДИДАТИТЕ СЕ КЛАСИРАТ В НИЗХОДЯЩ РЕД СПОРЕД СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ ИМ БАЛ ПО МЕТОДИКАТА НА ТРИТЕ ПРЕДХОДНИ КЛАСИРАНИЯ. 

– ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО 04.08.2022Г. и 5.08.2022г. ОТ 8.00Ч. ДО 16.00Ч. В КАНЦЕЛАРИЯТА НА 33. ЕГ “Света София”, 4 етаж

– ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛАСИРАНЕТО: 05.08.2022 – ДО 18.00 ЧАСА В САЙТА НА 33. ЕГ “Света София”.

– ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  на 08.08.2022Г. и 09.08.2022г.–  8.00Ч.  ДО 16.00Ч. 

ОЧАКВАМЕ ВИ! 

Още новини

Яна Чудомирова и Мария Иванова от 10 В клас бяха водещи на конкурса за ученици „София – 145 години столица на България“

На 21.05.2024г. в Националния дворец на децата се проведе конкурс за ученици „София – 145 години столица на България“. Нашите прекрасни момичета Яна Чудомирова и

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content