График на втора поправителна сесия – СФО
29/08/2022
Обучение за учители – STEM
15/09/2022

Откриване на учебната 2022/2023 година в 33. ЕГ “Света София”

Откриването на учебната 2022/2023 г. ще се състои на 15.09.2022г. от 9:30 часа в двора на филиала на училището на ул.”Русе” №28.

Събитието ще се проведе според предписанията за безопастност в условията на епидемична обстановка.

Заповядайте!