Тържествено откриване на новата учебна година

 

Лятото свърши, започват дългите дни, изпълнени с уроци, контролни и класни работи. Нека ги приемем като условие за проява на нашата воля и упоритост, на надеждата ни за нови знания. 

Пред събралите се ученици стоят сега и учителите, изпълнени с мисълта за голямата отговорност на благородното си дело. 

Нека училището остане храм на знанието и човечността, а учителството – пример за всеотдайност и благородство.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content