Дни на Еразъм 13,14,15 октомври в 33. ЕГ “Света София”

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“

 

Днес, 13.10.2022г. се проведе Ден на Еразъм в 33. ЕГ “Света София”. Нашите нови ученици от 8 клас се запознаха с възможностите на програма “Еразъм+”. Ученици, които са участвали в дейности по проектите направиха съпричастни аудиторията с емоционалните преживявания и ползите за личностното развитие на децата. На събитието присъстваха учители и представители от район “Илинден”: Атлаза Василева – Главен експерт Отдел “Образование, култура, спорт, социални дейности и връзки с обществеността” и Люба Янчева – Началник отдел “Правнонормативно обслужване и човешки ресурси”. Учениците разбраха, че да бъдеш част от Еразъм спомага за развитие на езиковите възможности, опознаване на различни култури и усвояване на умения за работа в екип.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content