В 33 ЕГ стартира програма “От връстници за връстници”

От учебната 2022/2023 година в 33 ЕГ стартира проект на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите, град София – “От връстници за връстници”.

Краткосрочни цели на програмата са:

  • постигане на промяна на нагласите по отношение на собственото здраве и утвърждаване на здравословен начин на живот;
  • подпомагане процеса на израстване, формиране на идентичност и намиране на смисъл;
  • подкрепа на подрастващите в процеса на взимане на решения и отстояване на натиска на групата;
  • трениране на социални умения и умения за насочване на експериментиращи и/или употребяващи връстници;
  • насочване към алтернативи на употребата.

Дългосрочна цел на програмата:

  • предотвратяване употребата на ПАВ и утвърждаване на здравословен начин на живот.

На 24.10.2022г. започна първи етап на програмата. Бяха проведени съвместно с ПИЦ по ПН дискусионно-информационни срещи с 9. клас с цел набиране на доброволци.

Още новини

Яна Чудомирова и Мария Иванова от 10 В клас бяха водещи на конкурса за ученици „София – 145 години столица на България“

На 21.05.2024г. в Националния дворец на децата се проведе конкурс за ученици „София – 145 години столица на България“. Нашите прекрасни момичета Яна Чудомирова и

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content