10 правила за безопасно сърфиране в интернет
26/10/2022
33. Езикова гимназия стана Районен шампион по волейбол на Ученически игри 2022-2023г.
04/11/2022
Show all

В 33 ЕГ стартира програма “От връстници за връстници”

От учебната 2022/2023 година в 33 ЕГ стартира проект на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите, град София – “От връстници за връстници”.

Краткосрочни цели на програмата са:

  • постигане на промяна на нагласите по отношение на собственото здраве и утвърждаване на здравословен начин на живот;
  • подпомагане процеса на израстване, формиране на идентичност и намиране на смисъл;
  • подкрепа на подрастващите в процеса на взимане на решения и отстояване на натиска на групата;
  • трениране на социални умения и умения за насочване на експериментиращи и/или употребяващи връстници;
  • насочване към алтернативи на употребата.

Дългосрочна цел на програмата:

  • предотвратяване употребата на ПАВ и утвърждаване на здравословен начин на живот.

На 24.10.2022г. започна първи етап на програмата. Бяха проведени съвместно с ПИЦ по ПН дискусионно-информационни срещи с 9. клас с цел набиране на доброволци.