Работна среща по проекти “Еразъм+” в град Долна баня
04/11/2022
Обучение по Програмата за училища посланици на Европейския парламент
09/11/2022

Обучение на тема: „Да се научим да преподаваме английски език и други предмети с драма“ в Амстердам по програма “Еразъм+”

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“

Обучение на тема: „Да се научим да преподаваме английски език и други предмети с драма“ се проведе от 03 до 08 октомври 2022 г. в Амстердам, Нидерландия с участието на Надежда Данаилова, преподавател по френски език в 33.ЕГ „Света София“ в рамките на проект Еразъм +. Заниманията са подготвени и се проведоха в Europass Teacher Academy Амстердам, като директор на обучителната програма бе Ярек Сачарски /Jarek Sacharski/. 12 учители от Франция, Испания, Италия, Гърция, Хърватия, Чехия и България се включиха.
Обучението съдържаше теоретични част и много практически занимания. Едни от ключовите теми в програмата бяха създаване на безопасно пространство за работа и споделяне; умения за активно слушане; умения за изграждане на партньорство и ефективна комуникация; обучение, базирано на задачи; колективно разказване на истории, учене чрез преживяване и др.