Обучение на тема: „Да се научим да преподаваме английски език и други предмети с драма“ в Амстердам по програма “Еразъм+”

 

„Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Обучение на тема: „Да се научим да преподаваме английски език и други предмети с драма“ се проведе от 03 до 08 октомври 2022 г. в Амстердам, Нидерландия с участието на Надежда Данаилова, преподавател по френски език в 33.ЕГ „Света София“ в рамките на проект Еразъм +. Заниманията са подготвени и се проведоха в Europass Teacher Academy Амстердам, като директор на обучителната програма бе Ярек Сачарски /Jarek Sacharski/. 12 учители от Франция, Испания, Италия, Гърция, Хърватия, Чехия и България се включиха.
Обучението съдържаше теоретични част и много практически занимания. Едни от ключовите теми в програмата бяха създаване на безопасно пространство за работа и споделяне; умения за активно слушане; умения за изграждане на партньорство и ефективна комуникация; обучение, базирано на задачи; колективно разказване на истории, учене чрез преживяване и др.

 

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content