Обучение на тема: „Управление на конфликти, емоционална интелигентност и превенция на тормоза“ в Барселона по програма “Еразъм+”

„Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Обучение на тема: „Управление на конфликти, емоционална интелигентност и превенция на тормоза“ се проведе от 17 до 21 октомври 2022 г. в Барселона, Испания с участието на Теодора Джабарска – педагогически съветник в 33.ЕГ „Света София“ в рамките на проект Еразъм +. Заниманията бяха подготвени и се проведоха в Europass Teacher Academy Барселона, с преподавател Федерика Ди Бартоломео. 14 учители от Финландия, Белгия, Холандия, Румъния, Гърция и България се включиха.
Важна част от обучението беше споделянето на опит сред колегите, медиация, методи за работа с проблемни ученици, емоционалната интелигентност като част от изучаваните предмети в някои европейски училища. Споделени бяха с участниците програми, разработени във Финландия и Канада за борба с тормоза.

 

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content