Второ място за ученици на 33. ЕГ в Шести национален ученически конкурс по историческа памет ,,Будител”
10/11/2022
Конкурс за есе на тема: КОЛЕДАРИ
24/11/2022

Обучение на тема: „Управление на конфликти, емоционална интелигентност и превенция на тормоза“ в Барселона по програма “Еразъм+”

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“

Обучение на тема: „Управление на конфликти, емоционална интелигентност и превенция на тормоза“ се проведе от 17 до 21 октомври 2022 г. в Барселона, Испания с участието на Теодора Джабарска – педагогически съветник в 33.ЕГ „Света София“ в рамките на проект Еразъм +. Заниманията бяха подготвени и се проведоха в Europass Teacher Academy Барселона, с преподавател Федерика Ди Бартоломео. 14 учители от Финландия, Белгия, Холандия, Румъния, Гърция и България се включиха.
Важна част от обучението беше споделянето на опит сред колегите, медиация, методи за работа с проблемни ученици, емоционалната интелигентност като част от изучаваните предмети в някои европейски училища. Споделени бяха с участниците програми, разработени във Финландия и Канада за борба с тормоза.