Регионална среща на училища посланици на Европейския парламент

Ученици от 33. Езикова гимназия „Света София“ участваха в първата регионална среща на младши посланици, която се проведе на 23.11.2022г. С много голям ентусиазъм участниците работиха по теми, актуални за младите европейски граждани:

  • Нарисувайте европейски град, в който искате да живеете;
  • Нашата зелена идея за вкъщи, училище, град, страна, Европа;
  • Европа след 50 години в нашата представа и мечти.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content