Ученици от 10. клас посетиха Античен културно-комуникационен комплекс “Сердика” по повод “Месец на Антарктида”

На 14.12.2022г. ученици от 10 клас, заедно с преподаватели посетиха Античен културно-комуникационен комплекс “Сердика”, където гл. ас. д-р Дочо Дочев от Геолого-географски факултет – Софийски университет “Св. Климент Охридски” сподели интересни факти за Антарктида, както и впечатления от пребиваването му с българските изследователи на Белия континент. Учениците се насладиха на снимки със смайващи природни гледки и интересни животински видове. Представени бяха интересни моменти от международната експедиция до Южния полюс, в която участва проф. Пимпирев – бървият българин, развял там родното знаме.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content