Участие на ученици в “Нощ на четенето” във Френския институт
07/02/2023
Наши ученици взеха участие в конференция на тема “Васил Левски – вулкан от човечност”
11/02/2023
Show all

На 25.01.2023г. се проведе беседа на тема: “Български традиции и обичаи”

На 25 януари 2023г. в читалище “Г. С. Раковски – 1925” г-н Александър Цветков – учител по История и цивилизации проведе беседа с гост-лектор г-н Спас Мавров. Темата беше: “Български традиции и обичаи”. Пред училищната общност те разкриха интересни факти относно Българският Слънчев календар – Колада, упоменат в книгата на г-н Мавров ,,Колада – Слънчевият календар на българите“. Обсъдени бяха десетте животни в Слънчевия календар, четирите стихии, особеностите в структурата на месеците в Коладата. Разяснена бе разликата между Еднажден или Нулев ден и Игнажден, споделени бяха интересни факти за празника “Млада Бога” и за “четирите мъртви дни”. По време на беседата присъстващите имаха възможността да задават своите въпроси на водещите, а също така да разгледат календара и книгата.