На 25.01.2023г. се проведе беседа на тема: “Български традиции и обичаи”

На 25 януари 2023г. в читалище “Г. С. Раковски – 1925” г-н Александър Цветков – учител по История и цивилизации проведе беседа с гост-лектор г-н Спас Мавров. Темата беше: “Български традиции и обичаи”. Пред училищната общност те разкриха интересни факти относно Българският Слънчев календар – Колада, упоменат в книгата на г-н Мавров ,,Колада – Слънчевият календар на българите“. Обсъдени бяха десетте животни в Слънчевия календар, четирите стихии, особеностите в структурата на месеците в Коладата. Разяснена бе разликата между Еднажден или Нулев ден и Игнажден, споделени бяха интересни факти за празника “Млада Бога” и за “четирите мъртви дни”. По време на беседата присъстващите имаха възможността да задават своите въпроси на водещите, а също така да разгледат календара и книгата.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content