Наши ученици взеха участие в конференция на тема “Васил Левски – вулкан от човечност”

На 4, 5 и 6 февруари 2023 г. ученици от XI клас взеха участие в национална конференция по история и цивилизации на тема „Васил Левски – вулкан от човечност“, организирана по повод на 150 години от гибелта на Апостола.
Събитието се проведе в гр. Котел с ученици от цялата страна. Александър Велчев, Делиа Костова, Томислав Попов и Моника Метларова, заедно с г-жа Величка Петрова, преподавател по история и цивилизации, представиха 33. ЕГ „Света София“ с видео проект на тема „Образът на Левски в изкуството“.
За своето участие те получиха сертификати.

Вижте част от техните преживявания в краткия видео влог, който изготвиха.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content