Наши ученици от Националната програма „От връстници за връстници” взеха участие в беседа по повод Международния ден за безопасен интернет

По повод Международния ден за безопасен интернет – 16.02.2023г. доброволците по Националната програма „От връстници за връстници” от 9.клас, взеха участите в дискусия с презентация на тема: „Онлайн сексуален тормоз и кибертормоз през социалните мрежи”. Превантивен център по проблемите на наркоманиите организира събитието с участието на специалисти от отдел “Киберпрестъпност” на ГДБОП – МВР.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content