ВАЖНО! Информация относно провеждането на областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации

ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ФИЛИАЛА НА 33. ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „СВЕТА СОФИЯ“ НА АДРЕС: УЛ. “РУСЕ” 28

МОЛЯ УЧЕНИЦИТЕ ДА СЕ ЯВЯТ НА 26.02.2023Г. /НЕДЕЛЯ/ В 8,15 ЧАСА, КАТО СЕ ДОПУСКАТ В СГРАДАТА НЕ ПО-РАНО ОТ 8.30 ЧАСА.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content