Посещение на младшите посланици от 33. ЕГ в осми клас

Като част от проекта за училища-посланици на Европейския съюз младшите посланици от нашата гимназия изнесоха презентации пред осмокласниците на 20.02.2023 г. Темите, които младшите посланици избраха, бяха разнообразни и интересни, свързани с историята, организацията на европейските институции, образованието и културата, енергетиката, търговията, иновации и научните постижения. Младшите посланици сами избраха темите, върху които да работят, и сами направиха презентациите.
Отзвукът от презентациите сред осмокласниците беше положителен, проявиха интерес и задаваха въпроси.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content