На 06.03.2023г. се проведе състезание по история и цивилизации за учениците от 8., 9. и 10. клас

Ученици от 8., 9. и 10. клас участваха в събитие, организирано от 33 ЕГ съвместно с Народно читалище “Г.С.Раковски – 1925” на тема Денят на Освобождението. Гост – лектор на събитието беше г-н Витанов от Регионален исторически музей – София, който заедно с г-н Цветков – преподавател по история и цивилизации представиха пред учениците интересни факти за 3 март, Априлското въстание, Цариградската конференция, информация за паметника Шипка.

Състезанието включваше 15 въпроса свързани с темата на събитието, на които учениците трябваше да отговорят за определено време. Спечели отборът представящ 9 В клас – Никола Болнов и Максим Насонов, които получиха награди от г-жа Андреева – секретар на читалището, както и от г-н Витанов и г-жа Димитрова.

Наградени бяха и участниците, спечелили второ и трето място – 10 В и 10 Б клас.

Още новини

Яна Чудомирова и Мария Иванова от 10 В клас бяха водещи на конкурса за ученици „София – 145 години столица на България“

На 21.05.2024г. в Националния дворец на децата се проведе конкурс за ученици „София – 145 години столица на България“. Нашите прекрасни момичета Яна Чудомирова и

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content