Регионален исторически музей – София и 33. ЕГ организират ученическа конференция и дискусия по повод 147 години от Априлското въстание

На 20 Април 2023г. Регионален исторически музей – София и нашата гимназия ще организираме ученическа конференция, която ще включва доклади, есета, като темите ще са свързани с Априлското въстание – по избор на участниците.

Срок за изпращане на проектите – до 07.04.2023 г. на e-mail адрес:
april.conference@abv.bg, заедно с презентациите за участниците с
доклад.


Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content