Отбелязване на Световния ден на водата в 33. ЕГ

Денят се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Световният ден насочва вниманието към 2,2 млрд. души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода.

Госпожа Зоя Миланова – преподавател по физика и астрономия и ученици от 9. клас се включиха в отбелязването на Световния ден на водата. Те бяха подготвили и представиха интересни факти за водата, нейния състав и необходимостта от опазването на питейните водни ресурси.

Госпожа Димитрова връчи грамоти за участниците в инициативата.


Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content