Ден на европейските автори в 33. ЕГ

Младшите посланици на ЕП, подкрепени от старшите посланици и учителите по БЕЛ-Нина Маркова и Емилия Цветкова от 33.ЕГ“Света София“, организираха различни мероприятия по повод Деня на европейските автори.

Младите хора имаха възможността да прочетат откъси от любими книги, да четат стихове на Христо Ботев на английски, френски и руски език, каквите се изучават в гимназията, да научат за възможностите, които предлагат библиотеките и защо е важно да ги посещаваме. Учениците участваха в дискусии, споделиха какво е за тях книгата и изработиха табла, свързани с ролята й в нашия живот.

Госпожа Йолина Миланова, преподавател по АЕ в 33.Езикова гимназия и дългогодишен преводач към различни издателства, прочете любими откъси от книги, които е превела, а също и свои стихове, докоснали всички присъстващи.


Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content