Посещение на посланика на Република Гърция в 33. ЕГ по повод Франкофония
06/04/2023
Осмата Национална ученическа конференция по история събра в Кърджали младите историци на България
07/04/2023
Show all

Беседа с ученици от 12. клас по повод Black History Month

На 28.02.2023г. Officer Cortez от Американското посолство гостува на дванайсетокласниците от 33-та ЕГ „Св. София”. Беседата, посветена на Black History Month ( извоюването на свободата на африканските роби), прерасна в неформален разговор на тема „Единство в многообразието”. Младежите слушаха с интерес, задаваха въпроси, почувстваха се част от една общност, в която ВСЕКИ има значение. Тази среща със сигурност ще остави незаличими следи в тях.