Беседа с ученици от 12. клас по повод Black History Month

На 28.02.2023г. Officer Cortez от Американското посолство гостува на дванайсетокласниците от 33-та ЕГ „Св. София”. Беседата, посветена на Black History Month ( извоюването на свободата на африканските роби), прерасна в неформален разговор на тема „Единство в многообразието”. Младежите слушаха с интерес, задаваха въпроси, почувстваха се част от една общност, в която ВСЕКИ има значение. Тази среща със сигурност ще остави незаличими следи в тях.


Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content