Среща на ученици от 9.Д клас с редактор от БНТ

На 24.04.2023г. г-жа Недялка Арнаудова, редактор “Кино” към БНТ се срещна с учениците от 9. Д клас – профил “Екскурзоводство”. Тя сподели интересни неща от своята професионална кариера в БНТ, както и за предизвикателствата в работата. Посещението беше под мотото: “Добро образование – добра кариера”.


Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content