Ученици от 9. клас рецитираха стихотворения на Христо Ботев

На 02.06.2023г. в 11.50ч. ученици от 9. клас се включиха в инициатива съвместно с читалище “Г.С.Раковски – 1927” и рецитираха стихотворенията на Ботев “Обесването на Васил Левски” и “Хаджи Димитър” пред учители, ученици и общността.

След събитието, в читалището пред ученици от 10. клас госпожа Андреева /секретар на читалището/ представи книгата „Христо Ботев“ – фототипно издание. Тя е творчески проект на НЧ „Г.С.Раковски-1925“ и ГС „Епископ Йосип Щросмайер-2009“.  

Преподаватели по български език и литература получиха като подарък копие от книгата. 

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content