Обучение на тема: „От STEM към STEAM образование: Нов подход в обучението” се проведе от 06. до 13. ноември 2022 г. в гр. Берлин, Германия

„Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Обучение на тема: „От STEM към STEAM образование: Нов подход в обучението” се проведе от 06. до 13. ноември 2022 г. в гр. Берлин, Германия с участието на Деница Ненчева, заместник-директор по учебната дейност в 33. Езикова гимназия „Света София“ и преподавател по български език и литература и новогръцки език, в рамките на проект Еразъм+, с тема – “Европейско училище за всички ученици”. Обучението се проведе в Europass Teacher Academy – Берлин, като обучител бе Микела Грациоти (Michela Graciotti). В него взеха участие преподаватели, директори, зам.-директори и професори от Обединени арабски емирства, Испания, Турция и България.

Обучението съдържаше теоретична част и въведение в STE(A)M обучението, но и много практически занимания. Основните теми в програмата, които бяха обсъдени са:

  • разликата между STEM и STEAM;
  • какво е VTS (Visual Thinking Strategies) и PBL (Project Based Learning);
  • как да планираме STEM урок и как да оценяваме учениците чрез него;
  • какво е Makerspace и защо е полезен за всяка класна стая;
  • как успешно да планираме уроците си, но и да бъдем “гъвкави” и иновативни спрямо различните класове и техните нужди, както и много други.

В екип с другите участници, проведохме много практически игри, създадохме STEM уроци, обменихме добри практики и идеи, а в края на обучението имахме възможността да се насладим заедно на различни забележителности в Берлин и околностите.

 

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content