НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС “МЕСТА И ПАМЕТ”

За първа година екип от ученици на 33. ЕГ „Света София“ се включва с изследователски проект – в категория видеофилм в Националния исторически конкурс “Места и памет”, организиран от МОН, представящ паметници на материалната култура, създадени от еврейските общности в България.

Учениците Александър Велчев, Делиа Костова, Дебора Григорова, Томислав Попов и Моника Метларова с ръководител Величка Петрова и консултант Максим Делчев бяха отличени с ПЪРВО МЯСТО за изследователския си проект „Любов по време на Холокоста“.

Церемонията по награждаване се проведе в изложбена зала „Архиви“ на Централна агенция Държавни архиви в присъствието на председателя на Агенцията – доц. д-р Михаил Груев, представители на Министерство на външните работи и МОН.

Всеки от екипите отправи кратко послание към присъстващите, защото е важно да помним тези събития от историята, важно е да се връщаме към тях отново и отново, защото само паметта се противопоставя на „унищожаващата сила на времето“. Споменът за миналото, преди всичко е „светъл“ , поетичен и ни възпитава естетически.

Постиженията на ученическите екипи ще бъдат включени в базата данни на ЦДА.

Присъстващите имаха възможност да разгледат изложбата „Съхранената памет“, която съдържа най-ценните и уникални документи, съхранявани в ЦДА като: Търновската конституция, Конституцията на България от 1911 г. (т.нар. Сребърна конституция) и Манифеста на княз Фердинанд I за обявяване на Независимостта на България, писма от и до видни български личности като: Иван Вазов, Йордан Йовков, Яна Язова, Ангел Каралийчев и др.

Още новини

Яна Чудомирова и Мария Иванова от 10 В клас бяха водещи на конкурса за ученици „София – 145 години столица на България“

На 21.05.2024г. в Националния дворец на децата се проведе конкурс за ученици „София – 145 години столица на България“. Нашите прекрасни момичета Яна Чудомирова и

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content