Обучение на тема: „От STEM към STEAM образование: Нов подход в обучението” се проведе от 06. до 13. ноември 2022 г. в гр. Берлин, Германия
19/06/2023
УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
28/06/2023
Show all

НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС “МЕСТА И ПАМЕТ”

За първа година екип от ученици на 33. ЕГ „Света София“ се включва с изследователски проект – в категория видеофилм в Националния исторически конкурс “Места и памет”, организиран от МОН, представящ паметници на материалната култура, създадени от еврейските общности в България.

Учениците Александър Велчев, Делиа Костова, Дебора Григорова, Томислав Попов и Моника Метларова с ръководител Величка Петрова и консултант Максим Делчев бяха отличени с ПЪРВО МЯСТО за изследователския си проект „Любов по време на Холокоста“.

Церемонията по награждаване се проведе в изложбена зала „Архиви“ на Централна агенция Държавни архиви в присъствието на председателя на Агенцията – доц. д-р Михаил Груев, представители на Министерство на външните работи и МОН.

Всеки от екипите отправи кратко послание към присъстващите, защото е важно да помним тези събития от историята, важно е да се връщаме към тях отново и отново, защото само паметта се противопоставя на „унищожаващата сила на времето“. Споменът за миналото, преди всичко е „светъл“ , поетичен и ни възпитава естетически.

Постиженията на ученическите екипи ще бъдат включени в базата данни на ЦДА.

Присъстващите имаха възможност да разгледат изложбата „Съхранената памет“, която съдържа най-ценните и уникални документи, съхранявани в ЦДА като: Търновската конституция, Конституцията на България от 1911 г. (т.нар. Сребърна конституция) и Манифеста на княз Фердинанд I за обявяване на Независимостта на България, писма от и до видни български личности като: Иван Вазов, Йордан Йовков, Яна Язова, Ангел Каралийчев и др.