Обучение на тема: „Blended Learning:Connecting Remote and Face-to-Face Teaching“ във Верона по програма “Еразъм+”

 

„Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.“

В периода от 01.05.-06.05.2023год. във Верона, Италия се проведе обучение по проект“Европейско училище за всички ученици“,Ключова дейност 1,сектор Училищно образование,програма“Еразъм+“.

В него взеха участие преподаватели от различни европейски държави-Германия,Белгия,Гърция и Полша.

Представители на България-33.Езикова гимназия, бяха Стоименка Димитрова,Ирина Славкова и Даниела Величкова.

Курсът даде възможност за запознаване с успешни дигитални инструменти-Edpuzzle, Studystack, а също и с метода Flipped classroom. Придобитите знания и умения ще доведат до повишаване на методическата подготовка на учителите.

Културната програма се състоеше в разглеждане  забележителностите на Верона с екскурзовод.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content