Сертификати за участие получиха учениците от 9. клас – доброволци по Национална програма „От връстници за връстници”

Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите към Столична община организира традиционен хепънинг по повод Международния ден за борба с наркоманиите и наркотрафика на 26 юни 2023г. Събитието се състоя пред Дома на културата „Красно село“. Учениците от столичните училища, които активно работиха през годината като доброволци по програмата получиха сертификати и гривни. Сред тях бяха и нашите деветокласници, които за първа година работят по програмата.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content