УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
28/06/2023
Обучение на тема: „Blended Learning:Connecting Remote and Face-to-Face Teaching“ във Верона по програма “Еразъм+”
28/06/2023

Обобщена информация от проект “Европейско училище за всички ученици”, програма”Еразъм”+, Ключова дейност 1, мобилност в сектор “Училищно образование”

 

„Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

 На следният линк ще може да намерите обобщена информация от мобилностите, проведени по проект

N 2022-1-BG01-KA122-SCH-000080002 – “Европейско училище за всички ученици”.

https://drive.google.com/drive/folders/1J0c5N_Ue09A2DNx230geTCt2ZUz3AsYf?usp=sharing