Ученици от 8. В клас работиха по проект на тема “Life skills: Our finances”

Ученици от 8. В клас с класен ръководител Виктория Николова – учител по АЕ работиха по проект за финансова грамотност,  като всяка група е разработила различна тема:

1) Bitcoin – Какво е биткойн? Как се използва? Каква е разликата между биткойн и реалните пари? За какво да внимаваме при употребата на биткойн?
По темата са работили: Росен Георгиев, Величко Величков, Преслав Кирилов, Владимир Михалев

2) Лични финанси/бюджет – Какви могат да бъдат различните разходи? Пет начина да бъдем финансово стабилни
По темата са работили Габриела Павлова, Виктория Павлова, Алехандро Мутафчиев, Ванеса Йорданова

3) Банкови продукти – Разликата между дебитни и кредитни карти. Какво е кредитна карта? Как да я използваме ефективно? Преимущества и недостатъци на тези банкови карти.

По темата са работили: Теодор Пактиавал, Ралица Костова, Кристина Василева, Михаил Димитров

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content