Ученици от 8. В клас работиха по проект на тема “Life skills: Our finances”
30/06/2023
Родителска среща за 8. клас
02/08/2023
Show all

33. ЕГ с пореден спечелен проект по програма”Еразъм”+, Ключова дейност 1, мобилност в сектор “Училищно образование”

 

„Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

 33. ЕГ спечели пореден проект по програма”Еразъм”+, Ключова дейност 1, мобилност в сектор “Училищно образование” – N 2023-1-BG01-KA122-SCH-000145831  “Училище на  21.век – предизвикателства и отговорности”