Родителска среща за 8. клас

Уважаеми родители,

Родителската среща за бъдещите осмокласници ще се проведе на 11.09.2023г. от 18.00 часа, на 4 ет. в основната сграда на ул.”Пловдив” 20.

Очакваме Ви!

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content