Кандидатстване след IV етап на класиране

Подаването на документи за запълване на свободните места и за кандидатстване след четвърти етап ще бъде от 17.08. до 22.08.2023 г. включително, в основната сградата на 33. ЕГ “Света София” – ул. Пловдив 20, ет. 4. Работно време от 8:30 до 14:30 часа.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление до Директора – по образец на 33. ЕГ “Света София”.
  2. Информационна карта – по образец на 33. ЕГ “Света София”.
  3. ОРИГИНАЛ на свидетелство за основно образование.
  4. КОПИЕ на служебна бележка с резултатите от НВО след VII клас.

На 23.08.2023 г. – обявяване на приетите на пето класиране на интернет страницата на гимназията.

На 24.08.2023 г. – записване на приетите ученици. Работно време от 8:00 до 17:00 часа.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content