Родителска среща за 8. клас
02/08/2023
Класирани след IV етап
23/08/2023
Show all

Кандидатстване след IV етап на класиране

Подаването на документи за запълване на свободните места и за кандидатстване след четвърти етап ще бъде от 17.08. до 22.08.2023 г. включително, в основната сградата на 33. ЕГ “Света София” – ул. Пловдив 20, ет. 4. Работно време от 8:30 до 14:30 часа.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление до Директора – по образец на 33. ЕГ “Света София”.
  2. Информационна карта – по образец на 33. ЕГ “Света София”.
  3. ОРИГИНАЛ на свидетелство за основно образование.
  4. КОПИЕ на служебна бележка с резултатите от НВО след VII клас.

На 23.08.2023 г. – обявяване на приетите на пето класиране на интернет страницата на гимназията.

На 24.08.2023 г. – записване на приетите ученици. Работно време от 8:00 до 17:00 часа.